Interieurarchitectuur

Aangezien ieder project anders is maken we altijd eerst een passend plan van aanpak. Deze aanpak bestaat uit verschillende fases die hieronder verder worden toegelicht. We brengen de bestaande situatie en wensen in kaart waarna het ontwerp van grof naar fijn in 3 stappen wordt uitgewerkt. Tot slot wordt het ontwerp vertaald en gecommuniceerd aan uitvoerende partijen zodat ze offertes kunnen maken en tijdens de realisatie controleren we de kwaliteit en het juiste beeld. Tijdens het gehele proces zijn er met regelmaat momenten waarop er overleg is met de opdrachtgever om het resultaat te presenteren en ontwerpkeuzes te toetsen. Wij werken het ontwerp hoofdzakelijk uit in 3D zodat er een zo compleet mogelijk beeld ontstaat van hoe de ruimte gaat worden.

1 – Onderzoek >
2 – Voorlopig ontwerp >
3 – Definitief ontwerp >
4 – TECHNISCH ONTWERP (VOORBEREIDING) >
5 – UITVOERINGSBEGELEIDING >

revive interieurarchitectuur kantoor computer ontwerpen team studio

1 - Onderzoek

Door middel van een opname brengen we de bestaande situatie in kaart. Indien er geen tekeningen van de woning of het gebouw beschikbaar zijn zullen die eerst gemaakt moeten worden. Steeds vaker laten we van de bestaande situatie een 3D scan maken waarmee we in 1 keer een accuraat model hebben als vertrekpunt voor het ontwerp. Verder brengen we in deze fase de wensen in kaart en stellen we samen met de opdrachtgever een programma van eisen op dat als basis zal dienen voor het te maken ontwerp.

Bij complexere opgave’s met veel verschillende gebruikers en/of belanghebbenden is het vaak zinvol om door middel van een co-creatie sessie een duidelijk beeld te krijgen van de opgave en iedereen inspraak te geven. Met behulp van verschillende methodes kunnen wij een dergelijke sessie verzorgen en begeleiden. Eventueel kunnen we in deze fase ook een haalbaarheidsstudie doen om te toetsen of wensen en beschikbaar budget met elkaar in lijn liggen.

2 - Voorlopig ontwerp

In deze fase wordt de hoofdopzet voor de ruimtelijke indeling ontworpen. Dat is het inpuzzelen van het programma in 2D plattegronden en doorsneden van de woning of het gebouw. Welke functies komen waar en hoe gaat dat werken en voelen?

Daarnaast maken we aan de hand van referentiebeelden een eerste voorstel voor de sfeer en identiteit die de ruimtes moeten gaan krijgen en presenteren het geheel beeldend aan de klant.

3 - Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is een verdere uitwerking. De definitieve ruimtelijke indeling wordt gemaakt en vormen, materialen, kleuren en producten worden bepaald en vastgelegd. Verder worden in deze fase het maatwerk meubilair en het lichtplan uitgewerkt. Dit doen we met name in het 3D model en we presenteren het geheel aan de hand van 3D visualisaties en materiaalstalen. Op basis van een gereed definitief ontwerp kan er een elementenbegroting worden gemaakt om de realisatiekosten te berekenen. Dit wordt vaak al gedaan in samenspraak met uitvoerende partijen zodat er realistische bedragen worden opgenomen in de raming.
revive interieur ontwerp bedrijf kantoor kantine meubels
© Workshop of Wonders
revive interieur ontwerp bedrijf kantoor kantine meubels
© Workshop of Wonders

3 - Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is een verdere uitwerking. De definitieve ruimtelijke indeling wordt gemaakt en vormen, materialen, kleuren en producten worden bepaald en vastgelegd. Verder worden in deze fase het maatwerk meubilair en het lichtplan uitgewerkt. Dit doen we met name in het 3D model en we presenteren het geheel aan de hand van 3D visualisaties en materiaalstalen. Op basis van een gereed definitief ontwerp kan er een elementenbegroting worden gemaakt om de realisatiekosten te berekenen. Dit wordt vaak al gedaan in samenspraak met uitvoerende partijen zodat er realistische bedragen worden opgenomen in de raming.

4 - TECHNISCH ONTWERP (VOORBEREIDING)

Als het definitief ontwerp gereed is weet de opdrachtgever precies hoe alles moet gaan worden, maar de partijen die het geheel moeten realiseren nog niet… Daarom werken wij het geheel uit in technische tekeningen en leggen alle benodigde gegevens vast in lijsten en omschrijvingen.

Daarna communiceren we aan de hand van de gemaakte stukken het ontwerp aan de uitvoerende partijen zodat ze offertes kunnen maken voor hun werkzaamheden. Na ontvangst van deze offertes controleren wij die op compleetheid en adviseren wij de opdrachtgever in de keuze van de juiste

uitvoerende partij. In de aanloop naar de realisatie zullen er door de uitvoerende partijen werktekeningen worden vervaardigd. Deze tekeningen controleren wij zodat we er zeker van zijn dat alles zo gemaakt gaat worden als de bedoeling is.

revive interieur projectmanagement bouwbegeleiding architect bellen kantoor

5 - UITVOERINGSBEGELEIDING

Tijdens de realisatie brengen we met regelmaat een bezoek aan de bouwplaats om het gewenste beeld dat ontstaat te controleren en te kijken of de kwaliteit van de uitvoering naar wens is. We nemen deel aan bouwvergaderingen en beantwoorden uitvoeringsvragen. Tevens denken we vanuit de ontwerpfilosofie mee in oplossingen voor zaken waar men tijdens de uitvoering tegenaan loopt. Daarnaast zijn we betrokken bij de eindoplevering van het project en ingebruikname en eventuele nazorg.

Meer weten? Bekijk ons portfolio: